Çevreye Saygılı

Cihan Tekstil, tüm üretim faaliyetlerinde çevreci bakışı önemser.

Kalite Önceliği

Cihan Tekstil, üretimin her aşamasında yüksel kalite standartlarına uyum sağlar.

Takım Ruhu

Cihan Tekstil, iyi bir takım çalışması ruhunun, başarısının en büyük sırrı olduğu bilincindedir.

Müşteri Memnuniyeti

Cihan Tekstil, müşterilerinin memnuniyeti için azami gayret gösterir.

Cihan Tekstil,

1984 yılında İstanbul Okmeydanı'nda Tekstil sektöründe Parça Yıkama hizmetleri vermek amacıyla kuruldu.

2000 yılına kadar İstanbul Okmeydanı tesisinde faaliyet gösterdikten sonra, müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak, zamanında, hatasız ve daha verimli üretim yapmak amacıyla üretim faaliyetlerine Sancaktepe'de bulunan yeni modern tesisine taşıdı..

Cihan Tekstil,

Gelişen Türkiye ile birlikte sürekli kendini yenileyerek parça Yıkama, İndigo denim-jeans-kot Yıkama ve fashion hizmetlerinde Avrupa' nın önemli kuruluşlarına hizmet sağlar duruma geldi.

GAP, Marks&Spencer, H&M, Jill onaylı olarak 6000 m2 kapalı alanda yıkmada Denim (kot), Gabardin, Tencel, Keten, Kanvas, Kadife v.b olmak üzere günlük 45.000 adet ürün kapasitesi ile çalışmaktadır.

Misyonumuz

 • Doğaya dost, çevreye saygılı şekilde çalışanlarımıza en iyi ortamı sunmak, müşterilerimize en iyi kalitede ürünler sağlamak.

Vizyonumuz

 • Alanımızdaki tüm teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, sürdürülebilir kaliteli üretim ile müşteri memnuniyeti sağlamak.

Kalite Politikamız

 • Yıkama ve Fashion hizmetlerinde müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, dünya standartlarını yakalamak ve süreklilik sağlamak.
 • Müşterilerimizin memnuniyeti için güvenli ve yüksek standartlarda hizmet sağlamak, kendimizi sürekli yenilemek.
 • Temel değerlerimizin firma kültürüne enjekte edilerek huzurlu çalışma ortamı yaratıp çalışan personelin performansını, kalite ve müşteri bilincini sürekli eğitimle arttırmak.
 • Stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışırken, faaliyet gösterdiği ülkenin yasal gerekliliklerine uygun, etkin ve verimli bir kalite sistemi uygulamak.
 • Sistemini sürekli geliştirmek için teknolojiyi sürekli izleyerek ve yenilikleri şirket yapımıza katmak için gerekli kaynakları kullanmaktır.

Çevre Politikamız

 • CİHAN YIKAMA, çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı ve/veya geri dönüşüme kazandırılması esastır. Ürünlerimizin çevre etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme izleme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini, uygulanmasını, idame ettirilmesini, kamuoyunun incelemesine açık tutulmasını kabul ve taahhüt etmiştir. Bu kapsam içerisinde firmamız ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

 

 • CİHAN YIKAMA, Atıkların kaynağında azaltılması amacı ile seçilecek malzemeler, sistemler ve yöntemlerde verimlilik arttırıcı uygulamalar tercih edilerek, hurda ve fire mümkün olduğunca azaltılmaktadır. Atıkların azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşüme kazandırılması ve bertaraftı için yapılacak uygulamalarda ilgili yasal düzenlemelere uyularak ve teknolojik gelişmeler takip edilerek uygun yöntemler belirlenmektedir.

 

 • CİHAN YIKAMA bünyesinde oluşabilecek tüm atıklar belirlenip; insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uygun yöntemlerle toplanması, taşınması ve yetkili kuruluşlarla anlaşma yapılarak bertaraf sağlanır.

Buna Yönelik Olarak;

 

 1. Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirecek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatacak,
 2. Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirecek,
 3. Çevre politikasını tüm çalışanlara aktaracak, herkes tarafından anlaşılması ve uygulanmasını sağlayacak,
 4. Diğer tarafların (halk, kamu, alt yükleniciler vs.) çevre politikasına kolay erişimini sağlayacak,
 5. Çevre ve insan sağlının korunmasını ön planda tutacak,
 6. Çevreye bırakılan katı, sıvı gaz atıklarını ve gürültü etkisini azaltacak,
 7. Geri dönüşüm imkânlarını araştırarak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirecek veya geri kazandıracaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

CİHAN YIKAMA çalışanları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunda yer alan hükümlere göre çalışanların her türlü iş güvenliğini sağlar.

 

CİHAN YIKAMA’ de çalışanlara belirli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri planlanır ve düzenlenir. Eğitim için yeterli zaman verilir. Eğitimin efektif ve etkili bir şekilde yapılması için gerekli her türlü hazırlık yapılır.

 

İşin gereklilikleri doğrultusunda çalışanın ihtiyacı olan kişisel koruyucu donanım firma tarafından çalışanlara temin edilir ve çalışanlara kullanması için verilir.

 

Firma tarafından belirlenen haftanın belirli günlerinde işyeri hekimi gelerek çalışanları muayene eder.

 

CİHAN YIKAMA çalışanlara yılda 2 kez yangın eğitimi, yangın ve acil durum tahliye tatbikatı programlanır ve gerçekleştirilir.

 

CİHAN YIKAMA tüm birim ve bölümlerinin de yeterli sayıda yangın söndürme tüpüne bulundurulur. Düzenlenen yangın eğitimlerinde personellere yangın söndürme tüpünün ne şekilde kullanılacağı de öğretilir. Her birim ve bölümde yangın eğitimi ve ilkyardım eğitimi almış personel bulunması temin edilir.

 

Her bölümde çalışanların kolaylıkla ulaşabilecekleri ecza dolapları bulunmaktadır. İş yerinde tüm makineler ve iş ekipmanları ayda bir kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Koruyucusu eksik olanların kullanılmasına izin verilmez ve gerekli tüm muhafaza ve önleyici aparatların temini sağlanır.

 

İş yerinde kullanılan tüm iş ekipmanlarının periyodik bakım ve periyodik muayeneleri yönetmelikte belirtilen asgari süreler dahilinde yaptırılır.

 

İşyerinde toz, gürültü, aydınlatma, termal konfor, kimyasal, havalandırma vb. gibi ortam ölçümleri iş güvenliği uzmanının belirlediği periyotlarda yaptırılır ve tekrar ettirilir.

 

İşyeri için hazırlanan risk analizinde belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi için hızlı ve kararlı bir şekilde çalışma yürütülür.

 

Çalışanların İSG ile ilgili bildirimleri derhal dikkate alınır.

 

İş güvenliği kurul toplantısı düzenli olarak yapılır ve alınan kararlar uygulamaya konur.

Hedeflerimiz

 • Kalitesi ve kurumsal kimliği ile tanınan ve tercih edilen bir kuruluş olmak.
 • Toplam kalite, hizmet, yıkama ve fashion hizmetlerinde mükemmele ulaşmak için sürekli iyileşme ve gelişme çabası içinde olmak.
 • Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti, çalışanlarımızın motivasyonu ve mutluluğu.
 • Tüm ilişkilerimizde saygılı, içten, adaletli, açık ve dürüst bir yapı içerisinde olmak.

Değerlerimiz

 • Teknolojik olarak sürekli inovasyon içindeyiz.
 • Güçlü üretim yönetimi ve alanında deneyimli ve dinamik bir kadroya sahibiz.
 • İş ahlakına önem verir, özverili ve ahenk içinde çalışırız.
 • Dürüst ve güveniliriz.
 • Değişime ve yeniliklere açığız.
 • Hizmetlerimizde müşterilerimizin memnuniyeti önceliğimizdir.
 • Emek ve başarıyı takdir ederiz.

Cihan Tekstil,
Sürekli Hedefler —>

Çevre Duyarlılığı

100%

Kalite

100%

Sürekli İyileştme

95%

Cihan Tekstil

Sürdürülebilir başarı için, takım ruhu ile sürekli kaliteyi odaklayan üretim anlayışı ile çalışıyoruz.
''Doğa dostu, çevreye saygılı, kaliteli üretim anlayışı ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde, müşteri memnuniyetimiz birinci önceliğimiz.''
Dursun GARİP Genel Müdür